Herinneringssieraad

Algemene voorwaarden Herinneringsieraad

KVK inschrijfnummer: 76328538

Artikel 1. Toepasselijkheid voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten tot koop en levering van artikelen uit de (web)winkel van Herinneringsieraad.

Artikel 2. Acceptatie Voorwaarden

Het aanvaarden van een aanbieding en het plaatsen van een bestelling houdt in dat de koper deze voorwaarden accepteert. Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken na schriftelijke toestemming van Herinneringsieraad.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Herinneringsieraad. Herinneringsieraad is gerechtigd bestellingen te weigeren of eventueel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

a) De koper van artikelen van Herinneringsieraad dient ouder te zijn dan 18 jaar, dan wel gemachtigd te zijn door zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger, wat moet blijken uit een aan de bestelling gevoegde ondertekende verklaring of volmacht.

b) Bestellingen worden door Herinneringsieraad alleen aanvaard na volledige invulling van het bestelformulier. Onvolledige ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.

c) Herinneringsieraad is niet verantwoordelijk voor foutieve leveringen als gevolg van onduidelijkheden op het bestelformulier.

d) Aangezien Herinneringsieraad voor u persoonlijk een maatwerkproduct levert, kunt u geen beroep doen op een zichttermijn.

e) Navraag over de stand van de afwikkeling kan uitsluitend geschieden per e-mail: info@herinneringsieraad.nl

f) Herinneringsieraad behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen te weigeren. Herinneringsieraad richt zich uitsluitend op het insluiten van zand dan wel as in een sieraad, andere stoffen worden geweigerd.

g) Indien de artikelen niet voorradig zijn, waardoor de levering later zal plaatsvinden, ontvangt de koper een schriftelijke mededeling over de leveringsdatum of –data per e-mail, of per brief. Voor overschrijding van de leveringsdatum of –data kan Herinneringsieraad niet worden aangesproken. Wel geldt dat indien Herinneringsieraad het sieraad niet geleverd heeft binnen 6 weken na ontvangst van de betaling de klant desgewenst zijn geld en de betreffende aarde of as retour kan ontvangen.

h) Elke bestelling wordt door Herinneringsieraad voorzien van een uniek bestelnummer. Dit nummer moet altijd vermeld worden in correspondentie of betaling betreffende de bestelling.

i) De koper kan meerdere bestellingen plaatsen. Om misverstanden te voorkomen dient er per bestelling een apart formulier te worden ingevuld.

j) Zodra de bestelling is ontvangen, ontvangt de koper een bevestiging, waarin vermeld het bestelnummer, de te leveren goederen met de daarbij behorende prijs.

h) Hiermee is de overeenkomst van koop en verkoop tot stand gekomen . Herinneringsieraad behoudt zich het recht voor om indien er binnen drie weken na aangaan van de overeenkomst er geen betaling heeft plaatsgevonden, de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 4: Prijzen

Alle prijsopgaven worden geheel vrijblijvend gedaan en gelden zolang de voorraad strekt. Alle door Herinneringsieraad in de webwinkel gehanteerde prijzen zijn in Euro’s. Hier komen nog de verzendkosten bij die voor rekening van de klant zijn.

De prijzen kunnen te allen tijde door Herinneringsieraad worden aangepast, uiteraard niet wanneer al een overeenkomst van koop en verkoop tot stand is gekomen.

Artikel 5: BETALING

Betaling van het aan Herinneringsieraad verschuldigde bedrag kan alleen geschieden de via op de website aanwezige betaaltool.Vermeld steeds uw bestelnummer dat u gekregen hebt bij de bevestiging van uw bestelling.

Artikel 6: LEVERING

De levering van de bestelling geschiedt uiterlijk binnen drie weken nadat de betaling binnen is en wij uw aarde dan wel as in ontvangst hebben genomen. Alle bestellingen worden verstuurd via TPG Post.

Mocht er door onvoorziene omstandigheden vertraging ontstaan in de levering, dan krijgt u binnen 2 (twee) werkdagen bericht van ons. Wilt u tussentijds iets weten over de status van uw bestelling, mail ons dan op het volgende adres: info@herinneringsieraad.nl

Artikel 7: VERZENDKOSTEN

Voor uw en onze zekerheid verzenden wij onze bestellingen alleen aangetekend.

Artikel 8: RUILEN

Artikelen kunnen niet geruild worden, omdat het een sieraad betreft dat persoonlijk voor u gemaakt is, met uw persoonsgebonden aarde dan wel as erin. Dit geldt uiteraard niet voor eventuele defecten aan het sieraad bij levering of terechte klachten gedurende de garantietermijn.
Artikel 9: BESCHADIGING

Mocht er ondanks al onze zorgvuldigheid toch iets zijn misgegaan, laat het ons dan binnen 3 (drie) werkdagen na ontvangst van de bestelling weten via ons mailadres: info@herinneringsieraad.nl We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om tot een oplossing te komen. Bellen kan ook op nummer   06-28511387

Artikel 10: Garantie

Op alle sieraden krijgt u 12 maanden garantie. Dit geldt alleen voor productiefouten en bij normaal gebruik en uitgezonderd normale slijtage, dat ter beoordeling van een door Herinneringsieraad aan te wijzen edelsmid. Indien er sprake is van onderzoekskosten zijn deze voor rekening van de klant. Zowel zilver als kunsthars zijn krasgevoelige materialen. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor onzorgvuldigheid uwerzijds die leidt tot krassen op het sieraad. Om zo lang mogelijk plezier te hebben van uw sieraad, raden wij u aan om voorzichtig met uw sieraad om te gaan. Wij raden u af om met sieraden om gaan te zwemmen, douchen of sporten

Artikel 11: Klachten en geschillen

Klachten over het geleverde artikel dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden ingediend via info@herinneringsieraad.nlOp alle overeenkomsten en / of geschillen met Herinneringsieraad is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 12: Privacy

Alle persoonsgegevens, die als gevolg van het kopen bij Herinneringsieraad bekend worden, worden zorgvuldig bewaard en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens niet overgedragen aan derden. Alleen N.a.w. gegevens, bijbehorend referentienummer, soort aankoop en aankoopdatum worden opgeslagen. Testimonials worden alleen na toestemming van de klant geplaatst.

Artikel 13: uitsluiting herroepingsrecht

Het Herinneringsieraad is vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de koper en is daarmee maatwerk, duidelijk bestemd voor een specifieke persoon. Daarom sluiten we herroepingsrecht uit. U krijgt een kwaliteitsproduct. Mocht er desondanks toch iets niet naar wens zijn, dan doen we ons best om een eventuele klacht naar tevredenheid op te lossen. Een voorbehoud geldt daarbij wel voor de gelaserde merknaam op het sieraad. Deze kan na veelvuldig poetsen enigszins vervagen.